Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Δεν νοσταλγούμε την πριν από το Μνημόνιο εποχή...

του Φίλη Καϊτατζή* από την Ελευθεροτυπία

«Μέσα σε ένα πολιτικό σύστημα, που καταρρέει», οι Οικολόγοι Πράσινοι προετοιμάζονται για το ετήσιο τακτικό συνέδριό τους, την ερχόμενη εβδομάδα, σε μια πολιτική συγκυρία, όπου «τα κόμματα εξουσίας και οι μονοκομματικές κυβερνήσεις έχουν φτάσει στα όριά τους».
Οικονομία και θεσμοί, ζητήματα που αποτελούν τον πυρήνα της κρίσης, θα απασχολήσουν το συνέδριο στις 21, 22 και 23 Οκτωβρίου.
«Κρίσιμο θέμα και οι αλλαγές στο Καταστατικό του κόμματος στην κατεύθυνση της άμεσης δημοκρατίας και διάκρισης αρμοδιοτήτων».


Συμπερασματικά, λέει ο Γιάννης Τσιρώνης, η διακριτή πολιτική των Οικολόγων Πράσινων στηρίζεται σε δύο παραδοχές:
1 Δεν νοσταλγούμε την πριν από το Μνημόνιο εποχή, διότι η παθογένεια που έκανε ξέφραγο αμπέλι την Ελλάδα και έρμαιο των κερδοσκόπων προϋπήρχε του ευρώ και της παγκόσμιας κρίσης.
2 Και από ένα σύστημα που καταρρέει και έναν πλούτο που παράγεται καταστρέφοντας τους φυσικούς και ανθρώπινους πόρους, δεν έχει νόημα να διεκδικεί κανείς μερίδιο. Αρα τα κοινωνικά κινήματα πρέπει ως πρώτη προτεραιότητα να έχουν την αυτοοργάνωση και τη δημιουργία μιας νέας οικονομίας και όχι απλώς τη διεκδίκηση μεριδίου από μία πίτα που είναι σάπια.

Με συνοπτικό τρόπο, οι θέσεις των Ο.Π. ανά θεματική ομάδα, μέσω των εκπροσώπων τους, είναι οι εξής:


Οικονομία
Τη δημοσιονομική προσαρμογή και το χρέος δεν μπορεί να τα επωμισθεί η μισθωτή εργασία, με μοναδικό στόχο την προστασία των τραπεζών τονίζει ο Δημήτρης Φουτάκης. «Δίνουμε έμφαση στην πάταξη της φοροδιαφυγής, στον έλεγχο των "γκρίζων περιουσιών", στην κατάργηση των φορολογικών προνομίων των βουλευτών και της Εκκλησίας, σε δραστική περικοπή των στρατιωτικών δαπανών, υψηλή φορολόγηση του πλούτου, με αφορολόγητο τα δηλωμένα εισοδήματα της τελευταίας 10ετίας.
»Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία τα κατάλληλα κίνητρα για επενδύσεις, που θα τονώσουν την οικονομία σε συλλογικά αγαθά, βιώσιμη αναζωογόνηση της υπαίθρου (φορολογία, εξάλειψη γραφειοκρατίας, απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων)».

Αυτοδιοίκηση
Μετά από εννέα μήνες της εφαρμογής του «Καλλικράτη», βλέπουμε την αυτοδιοίκηση να καταλήγει σε συγκεντρωτικό γραφειοκρατικό αντίγραφο ενός ξεπερασμένου μοντέλου, λέει η Νάγια Παπαλιάκου. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση είναι ουσιαστικά χωρίς αρμοδιότητες, αντίγραφο των παλιών υπερνομαρχιών. Συνεπώς
«Απαιτείται: Ενίσχυση της συλλογικότητας, της διαφάνειας και της δημοκρατίας στη διοίκηση των δήμων και των περιφερειών, με απλή αναλογική, δημοψηφίσματα, συμμετοχικές διαδικασίες».

Εργασία
Αντί της εργασιακής εφεδρείας στο Δημόσιο, πιστεύουμε στη ριζική αναδιάρθρωσή του, στην ανάδειξη των ικανότερων και όχι των «ημετέρων» υπαλλήλων, ώστε το κράτος να δώσει επιτέλους ισχυρή ώθηση στην οικονομία και την απασχόληση, υπογραμμίζει ο Νίκος Γαγκιολάκης.
«Αντιπροτάσσουμε στην απαξίωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την αξιοποίηση της γνώσης και της ικανότητας, μέσα από στρατηγικές επενδύσεις».

Παιδεία
- Ανώτατη Εκπαίδευση:
Η Ιωάννα Κοντούλη διευκρινίζει:
«Διαφωνούμε με το συμβούλιο διοίκησης. Προτείνουμε τη θεσμοθέτηση ενός δεύτερου αιρετού οργάνου, υποστηρικτικού στη σύγκλητο-συνέλευση, που θα λειτουργεί με τρόπο που να μην αμφισβητεί το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων. Στόχος, η συμβολή στην αντιμετώπιση προβλημάτων κακοδιοίκησης, κ.λπ».
Για τη χωροταξική αναδιάρθρωση υπογραμμίζει:
«Η διασπορά τμημάτων σε διάφορες πόλεις και κωμοπόλεις δεν ευνοεί την ακαδημαϊκότητα.
»Είναι αναγκαίο να υπάρξει συναίνεση στις συγχωνεύσεις και μεταφορά ακόμα και τμημάτων, μετά, όμως, από συγκεκριμένη μελέτη και μέριμνα για τους φοιτητές και αποφοίτους (στην περίπτωση των συγχωνεύσεων ή καταργήσεων) και τα μέλη ΔΕΠ/Ε.Π., καθώς και το διοικητικό προσωπικό. Να διευκρινιστεί επίσης η προοπτική των ΤΕΙ.
»Να αναμορφωθούν τα προγράμματα σπουδών και να διασφαλιστεί η κινητικότητα των φοιτητών εντός σχολής».

- Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
«Θέλουμε πραγματικά σχολικά ολοήμερα προγράμματα, επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μέχρι το Λύκειο (Γενικό ή Τεχνικό), δυνατότητα ισότιμης μετακίνησης των μαθητών από το Γενικό στο Τεχνικό και αντιστρόφως, ελεύθερη πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση (η επιλογή να γίνεται στη συνέχεια από τα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας). Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτηρίων».

Υγεία
Οι νέες προκλήσεις πολιτικής υγείας εντοπίζονται στην προώθηση ένταξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων και στην άρση περιφερειακών ανισοτήτων. «Γι' αυτό, λέει η Βέρα Κορωνάκη, προτείνουμε εξορθολογισμό της δαπάνης, αναδιοργάνωση των υπηρεσιών κ.ά. με στόχο μεταξύ άλλων: Ενοποίηση όλων των Ταμείων και διαχωρισμό των κλάδων υγείας από τους κλάδους πρόνοιας-σύνταξης. Αυτοδιοικούμενο ΕΣΥ, αποκεντρωμένο, με τη συμμετοχή δήμων και του ενιαίου φορέα ασφάλισης, άμεση κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου που κατοχυρώνει το καρτέλ φαρμάκου κ.λπ.».

Ανθρώπινα δικαιώματα
Επείγει η αλλαγή προσανατολισμού, ώστε να ενισχυθεί, να επεκταθεί και προπαντός να γίνει αποτελεσματικότερη η κοινωνική πολιτική, εξηγεί ο Νίκος Μυλωνάς. «Η πρόληψη - αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων σε αρχικό στάδιο αλλά και η υποστήριξη και ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων κοστίζει πολύ λιγότερο από τις εκ των υστέρων προσπάθειες αντιμετώπισης και θεραπείας των προβλημάτων που έχουν ήδη διογκωθεί. Υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια για να καλύψουν μεγάλο μέρος των δαπανών».

Ανθρωπογενές περιβάλλον
Το νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας / Αττικής 2021 χαρακτηρίζεται από σοβαρές αντιφάσεις, δήλωσε ο Γιώργος Δημητρίου. «Παρά την καλή και ωραία ανάλυση των προβλημάτων (ελλιπείς κοινωνικές υποδομές, μεγάλος όγκος κενού κτηριακού αποθέματος, άναρχη ανάπτυξη, υποβάθμιση περιβάλλοντος κ.ά.) επιμένουν σε μία "ανάπτυξη" που θα καταλάβει τους ελάχιστους εναπομείναντες ελεύθερους χώρους και το θαλάσσιο μέτωπο και ανέχεται την εκτός σχεδίου δόμηση. Τα οξυμμένα προβλήματα της Αττικής θέλουν λύσεις και όχι αναλύσεις».

Τουρισμός
Η μονοδιάστατη τουριστική πολιτική της κυβέρνησης συνοψίζεται στην αύξηση των εσόδων μέσω της εκποίησης τουριστικών ακινήτων και της αύξησης των αφίξεων, σημειώνει ο Ανδρέας Βασιλείου και προτείνει: «Συνολική αλλαγή μοντέλου που θα βασίζεται και σε οικογενειακές και αυτοδιαχειριζόμενες επιχειρήσεις. Πιστεύουμε σε έναν περιβαλλοντικά ευαίσθητο, αποκεντρωμένο, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο τουρισμό».

Μεταφορές
Ο σχεδιασμός των μεταφορών προσφέρει εργονομία στην εξυπηρέτηση, χαμηλότερη ανά μονάδα μεταφορικού όγκου ενεργειακή κατανάλωση και ρύπανση, λέει ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου.
«Κομβικοί δείκτες (μικρά μερίδια μαζικών συγκοινωνιών και σιδηροδρόμου, πρώτοι σε τροχαία και θύματα) και μια σειρά άλλοι λόγοι δείχνουν ελλείψεις και επικράτηση συμφερόντων που για δεκαετίες δημιούργησαν πολύπλευρες παρενέργειες και κόστη. Προτείνεται: Οργάνωση, φτηνές και ποιοτικές μεταφορές».

Γεωργία
«Να δοθεί προτεραιότητα στην εκπαίδευση, "μάχη" κατά των μεταλλαγμένων, παραχώρηση γης στους νέους, συνεργασία των παραγωγών, υπεράσπιση των αγροτών έναντι των καρτέλ, απο-εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής, ανάπτυξη τοπικών δικτύων, παραγωγών, καταναλωτών για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα» τονίζει ο Γιώργος Κανέλλης.

Περιβάλλον - ενέργεια
Μεταξύ των προτάσεων που μας παρουσιάζουν η Βάσω Νάκου και ο Τάσος Κρομμύδας περιλαμβάνονται:
«Ανασχεδιασμός του ΕΣΠΑ ώστε να δοθούν κίνητρα σε δήμους να επενδύσουν μέσω συμμετοχικών - δημοτικών εταιρειών σε Ανανεώσιμες Πηγές, με έμφαση στη μικρή κλίμακα. Αυτό θα αποτελέσει σοβαρό εργαλείο απέναντι στην κρίση και θα βοηθήσει και τις νησιωτικές κοινωνίες να ξεφύγουν από την ιδιότυπη ομηρία του "all inclusive" τουρισμού.
»Εξοικονόμηση ενέργειας: Απαιτούνται απλούστευση και τροποποίηση των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα, ώστε να διευκολύνονται περισσότερο οι ενδιαφερόμενοι με χαμηλά εισοδήματα».

Δικαιώματα ζώων
Ειδικότερα για την κτηνοτροφία, η Ολγα Κήκου σημειώνει: «Ζητούμε αλλαγή του καταναλωτικού διατροφικού μοντέλου με σημαντικό περιορισμό της κατανάλωσης ζωικών προϊόντων».

Αυτά και καλό συνέδριο*


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...