Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

Ιωάννα Κοντούλη, για τις προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων

Αναδημοσίευση από τη «Free Sunday» και την ppol.gr
Τη σύνδεση της περιβαλλοντικής με την οικονομική βιωσιμότητα εξηγεί η Ιωάννα Κοντούλη (ΙΚ), παρουσιάζοντας τις θέσεις των «Οικολόγων Πράσινων» (ΟΠ) για το «μνημόνιο», τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). και την αλλαγή του παραγωγικού προτύπου.
Γεωργία Σαδανά 
ΓΣ: Το εκλογικό αποτέλεσμα της 6ης Μαΐου έθεσε σε δεύτερη μοίρα την προστασία του περιβάλλοντος;

ΙΚ: Σαφέστατα η μη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της «πράσινης» οικολογικής πρότασης δεν είναι ο καλύτερος οιωνός για τον αγώνα υπέρ της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, που αποτελεί βασικό κριτήριο όχι μόνο για την ποιότητα ζωής, αλλά και για την ίδια τη βιωσιμότητα της οικονομικής πολιτικής. Για παράδειγμα, η αδυναμία της χώρας μας τα τελευταία 30 χρόνια να μειώσει την εξάρτησή της από το πετρέλαιο επιβαρύνει σήμερα υπέρμετρα το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

ΓΣ: Η προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας συμβαδίζει με «πράσινες» πολιτικές για την ανάπτυξη;

ΙΚ: Οι ΟΠ δεν διαφωνούμε με τη δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά εκφράζουμε μία εναλλακτική πρόταση για τη δημοσιονομική εξυγίανση, με βιωσιμότητα. 'Αλλο δημοσιονομική εξυγίανση και άλλο επίθεση κατά της κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του τόπου. Ιδιαίτερα όσον αφορά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η ανάγκη δημόσιων εσόδων δεν μπορεί να γίνεται μονίμως το άλλοθι για την καταστρατήγηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, την υποβάθμιση των φυσικών πόρων και εντέλει τη λεηλασία του φυσικού μας πλούτου. Αν και μπορεί να επιτυγχάνονται βραχυπρόθεσμα κάποια οικονομικά οφέλη (π.χ. έσοδα από τακτοποίηση αυθαιρέτων), η συνολική επίπτωση αυτών των πολιτικών είναι στρατηγικά και οικολογικά καταστροφική. Για παράδειγμα, η υποβάθμιση των φυσικών πόρων της χώρας στερεί τον τουρισμό μας από το βασικό του συγκριτικό πλεονέκτημα.

Οι ΟΠ προωθούμε μια συνολική πράσινη στροφή στην οικονομία, με δράσεις για την ενεργειακή αποδοτικότητα, την πετρελαϊκή εξάρτηση και τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας.

ΓΣ: Μεγάλες επενδύσεις προσέκρουσαν σε αντιδράσεις θεσμικών φορέων και τοπικών κοινωνιών. Επιχειρώντας μια δεύτερη ανάγνωση, εκτιμάτε ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος;

ΙΚ: Οι μεγάλες επενδύσεις δεν αποτελούν εξ ορισμού πανάκεια για τα οικονομικά προβλήματα της χώρας. Η αξιολόγηση των επιπτώσεών τους σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο πρέπει να προηγείται και να τεκμηριώνεται, ενώ δεν μπορεί να αγνοείται η άποψη των τοπικών κοινωνιών. Η μέχρι σήμερα εμπειρία της χώρας μας από τις μεγάλες επενδύσεις είναι αρνητική, ιδιαίτερα σε περιβαλλοντικό επίπεδο, ενώ αμφισβητείται και η θετική επίδρασή τους στο παραγωγικό πρότυπο της χώρας μας.

ΓΣ: Οι ΟΠ ζητούν «τα ζητήματα της καθημερινής ζωής να βρουν τη θέση που τους αξίζει». Υπάρχουν περιθώρια διάσωσης του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, που βάλλεται συνεχώς την τελευταία διετία;


ΙΚ: Το βιοτικό επίπεδο δεν εξαρτάται μόνο από τους εισοδηματικούς όρους. Εξάλλου δεν είχαμε όλοι το ίδιο βιοτικό επίπεδο, ούτε καταναλώναμε όλοι με τον ίδιο τρόπο πριν από την εποχή των «μνημονίων». Και σήμερα άλλωστε, για να είμαστε ειλικρινείς, και πάλι υπάρχουν εισοδήματα που δεν χρήζουν προστασίας. Για τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών όμως, αναδεικνύεται περισσότερο από ποτέ η σημασία της πρόσβασης σε δημόσια και κοινωνικά αγαθά που μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση ενός επιπέδου ευημερίας με χαμηλότερα εισοδήματα.

Οι ΟΠ πιστεύουμε σε ένα νέο μοντέλο ευημερίας, με διαφορετικό παραγωγικό και καταναλωτικό πρότυπο, που συμβάλλει και στην ανακούφιση των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων, που πλήττονται από την ανεργία και την υποαπασχόληση. Η δημιουργία συνεταιριστικών και ευρύτερα συνεργατικών συμπράξεων σε τοπικό επίπεδο μπορεί να αποτελέσει το πεδίο κάλυψης κοινωνικών αναγκών (ανταλλακτική οικονομία) ανεξάρτητα από το εισοδηματικό επίπεδο.
Μπορούμε να ζήσουμε με χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, αλλά καλύτερα.

Νέο παραγωγικό πρότυπο

ΓΣ: Παρουσιάσατε 10 σημεία επείγουσας επαναδιαπραγμάτευσης του μνημονίου με εναλλακτικό σχέδιο διεξόδου. Πού έγκειται η διαφοροποίησή σας από το σύνολο σχεδόν των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, οι οποίες ζητούν επιτακτικά επαναδιαπραγμάτευση;

ΙΚ: Είναι εμφανές από τη σύγκριση και μόνο των προτάσεων αναδιαπραγμάτευσης του μνημονίου ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κομμάτων. Η δική μας πρόταση έχει έντονο το στοιχείο της ευρωπαϊκής προοπτικής και θεσμικής θέσης της χώρας και την ανάγκη στήριξης ενός νέου παραγωγικού προτύπου.

Φοβούμαστε ότι αρκετές πολιτικές δυνάμεις επιδιώκουν μια αναδιαπραγμάτευση από αμυντικά αντανακλαστικά, προ- κειμένου να περισώσουν τμήματα του χρεοκοπημένου πελατειακού κομματικού συστήματος τους χθες. Η δική μας πρόταση εστιάζει στην ανάγκη διαμόρφωσης εκείνων των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν ένα παραγωγικό πρότυπο με οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

ΓΣ: Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και μεταρρυθμίσεις αρκούν για την οριστική επίλυση του ελληνικού προβλήματος;

ΙΚ: Η οικονομία και η πολιτική έχουν δυναμικά χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει οριστική λύση στα προβλήματα. Υπάρχει ένας διαρκής κοινωνικός και πολιτικός αγώνας προκειμένου να διαμορφωθούν οι όροι μιας βιώσιμης διεξόδου της χώρας από την πολυδιάστατη κρίση που βιώνει. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και η ενδυνάμωση κάποιων σημαντικών μεταρρυθμίσεων (π.χ. αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης) αποτελούν απαραίτητους όρους για την αντιμετώπιση του ελληνικού προβλήματος, αλλά απαιτούνται επίσης ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες για την ενδυνάμωση των μεταρρυθμιστικών προτάσεων με σεβασμό σε βασικά κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα.

ΓΣ: Ισχυρίζεστε ότι «ισχυρή πράσινη κοινοβουλευτική παρουσία θα είναι καταλυτική και για μετεκλογικές κυβερνητικές συνεργασίες σε εναλλακτική κατεύθυνση». Ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης της αριστεράς πληροί αυτή την προϋπόθεση;

ΙΚ: Είμαστε υπέρ της συναίνεσης και της συνεργασίας, αρκεί αυτές να στηρίζονται σε προγραμματικές συγκλίσεις και προτάσεις, και όχι σε εφήμερους εκλογικούς ή μετεκλογικούς συνασπισμούς για βραχυπρόθεσμα εκλογικά ή μετεκλογικά οφέλη. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε ήδη καλέσει τα κόμματα σε δημόσιο διάλογο για πληθώρα ζητημάτων (π.χ. θεσμοί, εργασιακά, φορολογικό, εκλογικός νόμος). Η δική μας πρόταση για εναλλακτική κατεύθυνση προϋποθέτει:
ευρωπαϊκή συνεργασία,
υπέρβαση του χρεοκοπημένου πελατειακού κομματικού συστήματος και
πράσινη στροφή στην οικονομία με κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Απομένει να δούμε στην περίπτωση της μετεκλογικής πιθανότητας σχηματισμού κυβέρνησης της αριστεράς σε ποιο βαθμό θα υπάρχουν αυτές οι εναλλακτικές κατευθύνσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...