Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Οι βιομηχανικές ΑΠΕ στην Κρήτη


του Γιάννη Αρνέλλου*
Οι ΑΠΕ στην Κρήτη μετατράπηκαν από ευλογία σε κατάρα και από ελπίδα σε εφιάλτη μέσω του τρόπου που εξελίχτηκε η διαδικασία αδειοδότησης τους. Κύριος υπεύθυνος για αυτό είναι το κράτος (νομοθεσία διοίκηση ελεγκτικοί μηχανισμοί) που επέτρεψε  στις εταιρίες να έχουν την πρωτοβουλία και ταυτόχρονα περιόρισε τους πολίτες σε ρόλο άβουλων ιθαγενών.
Οι ΑΠΕ μπήκαν στο δίκτυο του νησιού με την μορφή αιολικών πάρκων   και φωτοβολταϊκών σταθμών αλλά από την νομοθεσία υπήρχε όριο για τις ΑΠΕ που εκτιμούσε ότι οι ΑΠΕ δεν μπορούν να συμμετέχουν στην παραγωγή άνω του 30% για λόγους αξιοπιστίας του δικτύου. Με το που οι αιτήσεις έφτασαν αυτό το όριο η ΡΑΕ σταμάτησε να δέχεται επιπλέον αιτήσεις. 
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα επένδυσης από μικρούς επενδυτές (στέγες)  ενώ ταυτόχρονα η δυνατότητα για φαραωνικές  επενδύσεις συνεχίστηκε μέσω προϋποθέσεων είτε διασύνδεσης είτε αποθήκευσης  της παραγόμενης ενέργειας. 
Ήδη όμως από την μία είχαν αρχίσει κάποιες αντιδράσεις που αφορούσαν αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα που εγκαταστάθηκαν και δημιούργησαν προβλήματα στους κατοίκους των περιοχών αλλά και η διαδικασία αδειοδότησης   είχε τέτοιες διαδικασίες που ουσιαστικά αν κάποιος δεν παρακολουθούσε μανιωδώς εφημερίδες και ανακοινώσεις από τις δημοτικές αρχές θα μπορούσε να βρεθεί να έχουν αδειοδοτηθεί αιολικά πάρκα στην ιδιοκτησία του χωρίς να το γνωρίζει. 
Το ειδικό καθεστώς των διακατεχόμενων εκτάσεων στην Κρήτη αλλά και η διοίκηση με την στάση της φέρει μεγάλη ευθύνη για το θέμα.
Το άλλο μεγάλο θέμα που αφορά τις Α/Γ κυρίως, από τις ΑΠΕ, είναι ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία  ουσιαστικά είναι ένα ευχολόγιο που δρα με δύο τρόπους από την μία δεν διασφαλίζει την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος από την άλλη αφήνει το περιθώριο αυθαιρεσιών από την διοίκηση.
Σε αυτό το περιβάλλον πολλά επιχειρηματικά σχήματα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την δυνατότητα επένδυσης με ιδιαίτερα ευνοϊκές αποδόσεις. Η πίεση είναι μεγάλη.
Ένας σωστός σχεδιασμός θα περιελάμβανε την ομαλή διείσδυση των ΑΠΕ  στο νησί με φανερές διαδικασίες και κυρίως με εκ των προτέρων καθορισμένες θέσεις εγκατάστασης που θα μπορούσαν να δημοπρατούνται από τις τοπικές κοινωνίες προς τον όποιο επενδυτή. 
Όμως η ανικανότητα σε συνδυασμό με την διαφθορά που διέπουν το Ελληνικό κράτος, απέκλεισε έναν τέτοιο σχεδιασμό. Ειδικά για την Κρήτη υπήρξε αυτή η δυνατότητα από τα τέλη της δεκαετίας του 90.
Αντί αυτού επιλέχτηκε να προωθηθούν τα σχέδια εταιριών αρχικά στα φωτοβολταϊκά (δεν προτιμήθηκε η τοποθέτηση στις στέγες των σπιτιών αλλά η εγκατάσταση σε γεωργικές εκτάσεις  μεγαλύτερης κλίμακας) και κατόπιν  η χωροθέτηση των Α/Γ να γίνει σύμφωνα με το τι ζητούσαν οι εταιρίες. 
Την δεδομένη στιγμή έχουμε εταιρίες που στοχεύουν στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων φωτοβολταϊκών πάρκων και ηλιοθερμικών σταθμών με μόνο κριτήριο την  απόδοση της επένδυσης. (παλαιότερα υπήρχε και ένας οικολογικός προσανατολισμός που όμως έσβησε λόγω του ανταγωνισμού και των τεράστιων κεφαλαίων που απαιτούνται πλέον για τέτοιες επενδύσεις) 
Ταυτόχρονα έχουν εξελιχτεί αιτήσεις για την εγκατάσταση  τεράστιων επενδύσεων  (πολλαπλής παραγωγικότητας σε σχέση με την κατανάλωση στην Κρήτη) που έρχονται να υπερβούν κατά πολύ τις ανάγκες του νησιού με στόχο την εξαγωγή ρεύματος και με προϋπόθεση την διασύνδεση του νησιού με το δίκτυο της κεντρικής Ελλάδας. 
Επίσης έχουν εμφανιστεί και προτάσεις που αντί της διασύνδεσης προτείνουν την αποθήκευση της ενέργειας σε συστήματα δεξαμενών νερού από όπου θα παρέχεται η αποθηκευμένη ενέργεια στο δίκτυο με υδροηλεκτρική μορφή.
Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται το κίνημα κατά των βΑΠΕ όπου ενώ έχει ξεκινήσει από άτομα που απλά αντιδρούσαν στο να μπουν στην περιοχή τους Αιολικά Πάρκα με την ιδιοτελή λογική: "να μην μπουν στην αυλή μας να πάνε αλλού" κατόρθωσαν να συστρατεύσουν αρκετές ομάδες και πολίτες. Το κίνημα εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα σταθερά αλλά υπάρχει και μία ποιοτική αλλαγή στα αιτήματα του. 
Αρχικά υπήρξε συνολική άρνηση σε όποια επένδυση ΑΠΕ (εκτός των μικρών οικιακών) και μάλιστα φαινόταν να αρνούνται και την όποια χρησιμότητα των ΑΠΕ. Συνομωσιολογικά σενάρια κατά της κλιματικής αλλαγής κατά της δυνατότητας των ΑΠΕ να παράγουν ενέργεια κλπ ήταν κυρίαρχα. 
Όμως η ανάγκη για διεύρυνση των υποστηριχτών του κινήματος οι συζητήσεις, οι ‘ζυμώσεις’ κλπ έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες για μια οικολογική προσέγγιση του θέματος και μάλιστα με καθαρά πολιτικούς όρους που θέτουν σαν προϋπόθεση την ευμάρεια και την συνέχεια των τοπικών κοινωνιών. 
Οι οικολογικές και πολιτιστικές παράμετροι κάθε περιοχής αξιολογούνται και αυτό δρα ευνοϊκά  και σε άλλες δραστηριότητες και επιλογές των τοπικών κοινωνιών.
Όμως ακόμα και τώρα τα αιτήματα του κινήματος περιορίζονται στην άρνηση προτεινόμενων επενδύσεων και ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζει το υπαρκτό πρόβλημα που είναι η εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα
Το κύριο κριτήριο για να ενταχθεί μία πρόταση στα αιτήματα του κινήματος είναι το μέγεθος της και το ποιος την προτείνει και όχι αν προσφέρει στην Κρήτη ή όχι. Η δράση του κινήματος εστιάζεται σε ένδικα μέτρα , ακτιβισμούς και επικοινωνία μέσω διαδικτύου κυρίως. Ειδικά η επικοινωνία περιλαμβάνει και υπερβολές που σε κάποιο βαθμό ακυρώνουν την αποτελεσματικότητα του κινήματος.
Το κύριο θέμα όμως είναι το αν θα μπορούσε αυτό το κίνημα να εξελιχτεί και προς ποια κατεύθυνση. 
Ήδη έχει καταφέρει να νομιμοποιήσει την παρουσία και τον λόγο του και να καθυστερήσει κάποιες εγκαταστάσεις Αιολικών Πάρκων αλλά το κυριότερο είναι ότι έχει πετύχει να μην θεωρούνται τα σχέδια των όποιων εταιρειών σαν ευκαιρίες ανάπτυξης αλλά να είναι ξεκάθαρο στην πλειονότητα του κόσμου ότι οι εταιρείες ενδιαφέρονται μόνο για το κέρδος τους και όχι για τον τόπο και τους κατοίκους του. Αυτό κάνει την διοίκηση, τουλάχιστον ποιο επιφυλακτική στα διάφορα σχέδια και δυσκολεύει την πραγματοποίηση υπόγειων σχεδίων. 
‘Όμως από την άλλη πλευρά οι επενδυτές σε συνεργασία με την διοίκηση οδηγούνται σε ακόμα ποιο ακραίες επιλογές όπως το fast track που αν προχωρήσουν σαν επενδύσεις θα είναι ότι χειρότερο για την Κρήτη αφού καταστρέφουν το σύνολο σχεδόν του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος στην Κρήτη με όλες τις συνέπειες που αυτό έχει.
Υπό αυτό το πρίσμα το κίνημα ενάντια στις βΑΠΕ για να συνεχίσει να προσφέρει πρέπει να διατυπώσει πρόταση που ειδικά για την Κρήτη θα πρέπει να περιλαμβάνει τον ακραίο στόχο για πλήρη απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και επίσης ότι οι θέσεις εγκατάστασης ΑΠΕ θα αποφασίζονται με βάση τα συμφέροντα του τόπου και όχι των επενδυτών καθώς επίσης το τίμημα που  θα αποδίδεται στις τοπικές κοινωνίες θα καθορίζεται από τις ίδιες. Το ίδιο μοντέλο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στα περισσότερα νησιά της Ελλάδας.
Προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι να απομονωθούν οι ιδιοτελείς φωνές που αρνούνται μόνο και μόνο για προσωπικά οφέλη και να κυριαρχήσουν οι λογικές α) σκέπτομαι παγκόσμια πράττω τοπικά β) δρω αντί του αντιδρώ μόνο. 
Φυσικά θα πρέπει να διαφυλαχτεί και ο πολυσυλλεκτικός χαρακτήρας του κινήματος που εξασφαλίζει την αυθεντικότητα και την δυναμική του.  
Ο στόχος λοιπόν του κινήματος που μέχρι στιγμής διατυπώνεται με όρους συναισθήματος και αντίδρασης σε προτάσεις που κάνει η μεριά των όποιων επενδυτών θα πρέπει να εξελιχτεί σε προσπάθεια ριζικής αλλαγής του θεσμικού πλαισίου εγκατάστασης των ΑΠΕ. 
Το θεσμικό πλαίσιο αυτή την στιγμή δίνει την πρωτοβουλία στις εταιρίες να επιλέγουν σε ποια θέση και τι μέγεθος επένδυσης θα προτείνουν. Αν όμως αυτό αλλάξει, αυτομάτως αλλάζουν και οι συσχετισμοί με αποτέλεσμα η πρωτοβουλία να ανήκει στους πολίτες και όχι στις εταιρίες όπως είναι τώρα.  
Η χρονική στιγμή είναι κρίσιμη
 • Αν περάσει η άποψη των εταιρειών η Κρήτη και κάθε μέρος με δυνατό αέρα και ήλιο θα γίνουν μπαταρίες και οι τοπικές κοινότητες έρμαια των εταιριών.
 • Αν αποτραπεί υπάρχει ελπίδα. .*ο Γιάννης Αρνέλλος είναι στέλεχος των Οικολόγων Πράσινων

11 σχόλια:

 1. Μπράβο Γιώργο. Πες τα και στους φίλους σου που πρωτοστατούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δημήτρης Ιμπραήμ3 Οκτωβρίου 2012 - 8:49 μ.μ.

  θα είχε ενδιαφέρον να αποσαφηνιστεί αν το συγκεκριμένο άρθρο εκφράζει προσωπικές απόψεις ή την επίσημη θέση ενός κόμματος / πολιτικού χώρου: για τη δεύτερη περίπτωση ορισμένα σύντομα σχόλια:

  1. ενέργεια χωρίς βιομηχανικές διεργασίες / δραστηριότητες δεν νοείται. Το ίδιο ισχύει και για τις ΑΠΕ. Σε μία κοινωνία/οικονομία 100% ΑΠΕ απαιτούνται μικρές και αποκεντρωμένες εφαρμογές, όπως απαιτούνται μεγάλες και κεντρικές μονάδες . Η πλεονασματική χρήση του όρου 'βιομηχανικός' έχει ως μοναδικό στόχο να εντείνει τις προκαταλήψεις και να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη σε τοπικό επίπεδο. Δυστυχώς ο υπογράφων το άρθρο υιοθετεί τον όρο.

  2. ο στόχος για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα (και άρα 100% ΑΠΕ) δεν πρέπει να θεωρείται ως τοπικός για την Κρήτη, αλλά εθνικός που εντάσσεται σε ένα περιφερειακό (ευρωπαϊκό) και εν τέλει παγκόσμιο πολιτικό πλαίσιο. Ο στόχος αυτός προϋποθέτει και μεγάλης (βιομηχανικής) κλίμακας εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Από όσο γνωρίζω οι ΟΠ διεθνώς υποστηρίζουν τον στόχο για 100% ΑΠΕ. Επομένως, η πρόταση για μία Κρήτη αυτόνομη είναι άσχετη με την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική πραγματικότητα της χώρας και επί της ουσίας εμποδίζει την ανάπτυξη των ΑΠΕ αν συνοδεύεται από απόρριψη της διασύνδεσης με το ηπειρωτικό δίκτυο.

  3. Βασικό κριτήριο επιλογής θέσης μίας εγκατάστασης ΑΠΕ, είναι το ανανεώσιμο δυναμικό. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να ρυθμίζεται και να περιορίζεται όπου χρειάζεται από σαφείς και εκ των προτέρων γνωστούς αυστηρούς περιβαλλοντικούς / χωροταξικούς όρους. Σε αυτή την οριοθέτηση η τοπική κοινωνία έχει κεντρικό ρόλο, όπως άλλωστε και στη διαβούλευση με την εκάστοτε εταιρία ή ακόμα και στην ανάπτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών. Αν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση για διαφορετικό ρόλο (πχ συναπόφαση) με χαρά να ακούσω την τεκμηρίωσή της.

  Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Γιάννης Αρνέλλος3 Οκτωβρίου 2012 - 9:53 μ.μ.

  Το άρθρο εκφράζει προσωπικές απόψεις αλλά είναι πολύ κοντά στις απόψεις των ΟΠ Κρήτης.
  Απαντώντας και στα τρία θέματα που θίγεις, το βιομηχανικές αποτελεί έναν πλεονασμό που όμως έχει γίνει αποδεκτός από την κοινωνία και έτσι τον αποδέχτηκα στο άρθρο. Το αν αποπροσανατολίζει ή όχι είναι άλλο θέμα που συνειδητά το προσπέρασα. Αυτός ό όρος γεννήθηκε και αναπτύχθηκε στην Κρήτη και με βάση αυτό το γεγονός έθεσα το θέμα της απεξάρτησης 100% από τα ορυκτά καύσιμα. Επίσης το μέγεθος της Κρήτης μπορεί να λειτουργήσει πιλοτικά προς αυτή την κατεύθυνση ενώ για ολόκληρη την Ελλάδα ή ακόμα περισσότερο την ΕΕ θεωρείται ουτοπικό από πολλούς.
  Οι ΑΠΕ είναι δεδομένο ότι καταναλώνουν κάποιους φυσικούς πόρους. Όταν αυτό γίνεται τοπικά πρέπει να δούμε και το τι στερεί από τις τοπικές κοινωνίες. Υπό ποιες προϋποθέσεις και σε τι ποσοστό θα καταναλωθούν φυσικοί πόροι. Το ζητούμενο είναι να ενσωματωθούν στις διάφορες τοπικότητες όχι να φτιάξουμε καινούργιους κάμπους όπως της Πτολεμαΐδας ...αυτό αυτομάτως υποβαθμίζει την σημασία του ανανεώσιμου δυναμικού που βεβαίως αποτελεί προϋπόθεση (είναι αναγκαίο όχι ικανό)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Οι πόροι δεν είναι αποκλειστικά τοπικοί, αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό (εθνικό, ευρωπαϊκό κλπ), όπως ακριβώς μια μικρή κοινότητα διεκδικεί μεγαλύτερο ποσοστό κρατικής ενίσχυσης από τους φόρους που πληρώνει η ίδια, ώστε να έχει τουλάχιστον τις βασικές παροχές υγείας, εκπαίδευσης, ασφάλειας κλπ. Φυσικά πρέπει να υπάρχει όριο για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο των λιγνιτικών περιοχών και αυτό είναι η ρύθμιση και ο περιορισμός από σαφείς και εκ των προτέρων γνωστούς αυστηρούς περιβαλλοντικούς / χωροταξικούς όρους, όπως λέει και ο Δημήτρης στο σχόλιο του.

  Είναι επίσης προφανές ότι αν θέλουμε μεγάλο ποσοστό ΑΠΕ (και έχουμε βάλει μακροπρόθεσμο στόχο 100%) χρειαζόμαστε όλες τις τεχνολογίες και όλες τις κλίμακες και τις μεγάλες "βιομηχανικές", βεβαίως με τους παραπάνω περιορισμούς πάντα. Αν δε συμφωνούμε σε αυτό, τότε θα πρέπει να ψάξουμε για άλλη λύση, δηλ είτε στη διατήρηση των ορυκτών καυσίμων, είτε στην πυρηνική, είτε σε κάποια "μαγική" νέα πηγή ενέργειας. Αυτή είναι η παγίδα στην οποία αυτά τα κινήματα οδεύουν και για αυτό είναι αποπροσανατολιστικός ο όρος "βιομηχανικές" ΑΠΕ.

  Ταυτόχρονα η Κρήτη είναι ιδιαίτερη περίπτωση λόγω μεγέθους. Επειδή έχει μεγάλο δυναμικό αλλά και μεγάλη κατανάλωση, τεχνικά θα μπορούσε να αξιοποιήσει πλήρως (δηλ μέχρι τα περιβαλλοντικά και χωροταξικά όρια) το ανανεώσιμο δυναμικό της και να καλύψει τις ανάγκες της ακόμα και 100% από ΑΠΕ χωρίς διασύνδεση. Θα χρειαζόταν βεβαια και μεγάλα αιολικά πάρκα και μεγάλα φ/β και ηλιοθερμικούς σταθμούς καθώς και πολλά υβριδικά για αποθήκευση και διαχείριση. Πιθανά μάλιστα θα χρειαζόταν να φτιάξει μονάδες ΑΠΕ αρκετά παραπάνω από τη μέγιστη ζήτηση για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να την καλύψει, όπως συμβαίνει άλλωστε σε όλα τα ηλεκτρικά συστήματα. Θα χρειαζόταν επίσης να βρει και το δέντρο που παράγει χρήμα, γιατί το όλο εγχείρημα θα ήταν απίστευτα ακριβό. Η διασύνδεση λοιπόν χρειάζεται για να μεγιστοποιηθεί η διείσδυση των ΑΠΕ με λογικό κόστος και χωρίς παραπανίσιες μονάδες.

  Η διασύνδεση θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια ενός εθνικού ή ευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδιασμού. Αυτό που έχει συμβεί είναι να αφεθεί ο κάθε επενδυτής που σκέφτεται αρκετά μεγαλειωδώς να κάνει το δικό του στρατηγικό σχεδιασμό που μετά θα υλοποιήσει μονος του και έτσι προκύπτουν αθροιστικά στρατηγικοί σχεδιασμοί που είναι φυσικό να ξεσηκώνουν αντιδράσεις. Καταλαβαίνω ότι όταν τα πνεύματα οξύνονται η καθαρή σκέψη είναι δύσκολη και η ταύτιση της διασύνδεσης με τις "φαραωνικές" αιτήσεις εύκολη. Δεν είμαι βέβαιος όμως ότι οδηγεί κιόλας σε πράσινη κατεύθυνση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Και μια άσχετη ερώτηση κύριε Αρνέλο : Τι έγιναν οι γύπες στο Αποπηγάδι που έψαχνες προ καιρού και δεν εύρισκες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιάννης Αρνέλλος4 Οκτωβρίου 2012 - 10:19 π.μ.

   Το Αποπηγάδι είναι από τα καλλίτερα μέρη στην Ελλάδα για εγκατάσταση Α/Γ .....

   Διαγραφή
 6. Ο κύριος Αρνέλλος προσπαθεί να δείξει μια δήθεν οικολογική προσέγγιση τη στιγμή που, ως μελετητής εταιρείας που εγκατέστησε ανεμογεννήτριες στο αποπηγάδι μέσω παράνομων διαδικασιών, τάχθηκε υπέρ της χωροθέτησης σε περιοχή που υπάρχουν πουλιά που βρίσκονται υπό εξαφάνιση,. Και όλα αυτά ενώ παραμένει μέλος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, που είχε στείλει αντίθετο από αυτόν υπόμνημα για την περιοχή. Μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο για την περιοχή εδώ:http://www.nellypsarrou.com/index.php?option=com_content&task=view&id=320&Itemid=80
  Επίσης, Επίσης, οι θέσεις που εκφράζει δεν συνάδουν με τις προτάσεις των ΟΠ στην Κρήτη, που μιλούν για τοπικής κλίμακας ΑΠΕ, που φτάνουν και περισσεύουν για τις ανάγκες των ντόπιων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιάννης Αρνέλλος4 Οκτωβρίου 2012 - 2:51 μ.μ.

   Νέλλη είσαι πολύ τυχερή που δεν μου αρέσουν οι μηνύσεις ... γιατί με τα ατεκμηρίωτα που γράφεις εναντίον μου και για το θέμα ...μάλλον θα σου κόστιζε πολύ ακριβά.

   Το σημαντικό όμως είναι ότι δηλώνεις αριστερή δημοσιογράφος αλλά ο κιτρινισμός και η λάσπη είναι τα μόνα σου εργαλεία. Και σε άλλο φόρουμ σου ζήτησα να δείξεις μία μήνυση για αδεσποτία μία περίφραξη ..... μιλάς για ένα σωρό γεγονότα που δεν μπορείς ούτε κατ' ελάχιστο να τεκμηριώσεις..... τουλάχιστον αυτά που έγραψα και τα υποστηρίζω αλλά τα τεκμηριώνω κιόλας είτε θέλεις να το παραδεχτείς είτε όχι. Τα έκρινε και το ΣτΕ ....το ΣτΕ έκρινε ότι το υπόμνημα της ορνιθολογικής δεν στέκει και ξέρεις πολύ καλά ότι αν έστεκε θα το είχαν υπογράψει οι συντάκτες του και όχι μία υπάλληλος της ορνιθολογικής.
   Σου έχω στείλει και το υπόμνημα της ορνιθολογικής και το δικό μου αν τολμάς ανέβασε τα στο blog σου και άσε τον κόσμο να κρίνει.

   Και στο τελευταίο που λες α) άσε τους ΟΠ της Κρήτης να πουν την άποψη τους β) το φτάνουν και περισσεύουν για τις ανάγκες των ντόπιων μπορεί να αξιολογηθεί αν κλείσουν τα εργοστάσια που καίνε μαζουτ και τότε θα δούμε τι φτάνει και για ποιούς Τα άλλα είναι λόγια του αέρα ..... που δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί σε αυτό είσαι συνεπής (μόνο λόγια του αέρα λες και γράφεις)

   Διαγραφή
  2. - Δεν δηλώνω αριστερή δημοσιογράφος, αυτό το έβγαλες από το μυαλό σου. Η σωστή δημοσιογράφος δεν μπορεί να οριοθετεί ιδεολογικά τη δουλειά της.
   - Επίσης, κρίμα που δεν σου αρέσουν οι μηνύσεις γιατί τότε θα βγάζαμε όλοι μας τα στοιχεία στη φόρα, και αυτό δεν σε συμφέρει καθόλου.
   - Σε φόρουμ δεν έχεις ζητήσει τίποτα από μένα, πετάς λάσπη και μετά λες ότι δεν απαντάω.
   - Εννοείται ότι, ούτως ή άλλως, δεν απαντάω σε ό,τι λέει ο καθένας που έχει λερωμένη τη φωλιά σου. Εσύ είσαι, όπως λες, ο θιγόμενος από το άρθρο μου. Απορώ λοιπόν γιατί εσύ,που έχεις θιχτεί τόσο από τον κιτρινισμό μου, δεν ανεβάζεις το κείμενο που σε "αθωώνει" και δείχνει πόσο κιτρινισμό κάνω. Ε, γιατί δεν το ανεβάζεις να δουν όλοι τι υπέγραψες; Γιατί; Να, εδώ σε αυτό το μπλογκ που σε φιλοξενεί, ανέβασε τη μελέτη σου που έκανες για λογαριασμό της εταιρείας που έκλεψε με παράνομες μεθοδεύευσεις τις περιουσίες τωνκατοίκων, κύριε Αρνέλλο, και άσε τις καταγγελίες και προκλήσεις σε μένα να ανεβάσω τις μελέτες σου - εγώ τις ανέφερα στο ρεπορτάζ μου, εσύ τις αμφισβητείς, ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ ΛΟΙΠΟΝ!

   ΥΓ: μην απαντήσεις σε μένα,

   Διαγραφή
 7. Ο Αρνέλλος Ιωάννης δεν είναι αυτός που είχε καταρτίσει μια "μελέτη δασικής οδοποιίας, Ασφάκας-Κοταριανού" και με αυτή εκχέρσωσαν οι ενδιαφερόμενοι τμήμα του υπό διαχείριση (μόνιμη δεκαετής διαχείριση) δάσους Κρεμαστής, υπερβαίνοντας τους περιβαλλοντικούς όρους αδειοδότησης αιολικής εγκατάστασης συμφερόντων της θυγατρικής της EDF στην περιοχή "Λεύκες" Πελετών Αρκαδίας, με την συνεργασία βεβαίως των δασικών Υπηρεσιών Αρκαδίας προβαίνοντας και σε παράνομη εκχέρσωση-υποβάθμιση περιβάλλοντος ;

  Τι είχε γίνει ;

  Είχε υποβάλλει ΜΠΕ η "Ενεργειακή Πελοποννήσου ΑΕ" για ΑΣΠΗΕ όπου δηλωνόταν ως δρόμος πρόσβασης στις εγκαταστάσεις ο επαρχιακός δρόμος Πελετών-Μαρί από όπου όμως ήταν αδύνατη η πρόσβαση στην περιοχή εγκατάστασης των α/γ. Η Δ/νση Αισθητικών Δασών (επί αειμνήστου Ντούρου), τότε ΥΠΑΑΤ, για την αποφυγή εκτεταμένης επέμβασης είχε ζητήσει να μεταφερθούν οι ανεμογεννήτριες με μεταγωγικά ελικόπτερα επειδή το ανάγλυφο του Πάρνωνα τελούσε υπό προστασία (οικολογικό πάρκο Πάρνωνα-Μουστού).

  Απέσπασαν λοιπόν την ΕΠΟ επικαλούμενοι μικρής έκτασης επεμβάσεις πρόσβασης(σε δασική έκταση) και μετά, με τον Αρνέλλο Ιωάννη, υπέβαλαν μελέτη στο τοπικό δασαρχείο δήθεν για δρόμο δασοπυρόσβεσης που θα εξυπηρετούσε (κυρίως) και τα αιολικά την περιοχής !
  Σκόπευαν να μεταφέρουν τα θηριωδών διαστάσεων εξαρτήματα με μεταγωγικό πλοίο καθόσον ο εν λόγω δρόμος θα κατέληγε στην ακτή μεταξύ Φωκιανού και Σουριζας Κυπαρισσίου.
  Το δασαρχείο Κυνουρίας και η Διεύθυνση Δασών Λακωνίας χορήγησαν παράνομα έγκριση επέμβασης, ενέκριναν την μελέτη δασικής οδοποιίας και άρχισε η εκχέρσωση τμήματος του δημοσίου οριοθετημένου δάσους και υπό μόνιμη διαχειριστική μελέτη, του δάσους Κρεμαστής. Βεβαίως ο Αρνέλλος Ιωάννης ως δασολόγος δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι δεν γνώριζε την περιβαλλοντική νομοθεσία και ότι η έκταση στην οποία πραγματοποιήθηκε η επέμβαση βάσει της μελέτης που υπέγραψε και εγκρίθηκε, ήταν προστατευόμενη. Η διαπλοκή με το τοπικό δασαρχείο ήταν κατά την άποψη μου, που θα μεταφέρω στο τριμελές Ναυπλίου, προφανής.  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Υπάρχουν και άλλες ιστορίες οικολογικού ενδιαφέροντος. Μια από αυτές αφορά σε μία ορνιθολογική μελέτη που υπέγραφε ο Αρνέλλος Ιωάννης και απέρριψε η Δ/νση Περιβάλλοντος της πρώην Νομαρχίας Λακωνίας για να αντικατασταθεί με άλλη από διαφορετικούς υπογράφοντες όπου κατατέθηκαν διαφορετικά στοιχεία ορνιθολογικού ενδιαφέροντος. Αναμένονται εξελίξεις δια της δικαστικής οδού και πάλι.
  ΒΑΠΕ στην Κρήτη. Μικρό έως ασήμαντο κέρδος αποσοβήσεων εκπομπών άνθρακα με μεγάλες επιπτώσεις κυρίως οικονομικές.
  100% ενέργεια από ΑΠΕ (με αποθήκευση) ; Εδώ γελάνε. Παρεκτός αν οι χρεωκοπημένοι έλληνες επανεκκινήσουν την οικονομία τους πενταπλασιάζοντας την τιμή της κιλοβατώρας, προσφέροντας εργασία στους ανέργους που θα γυρνάνε τις πτερωτές όταν δεν φυσάει και επιδοτώντας θέσεις εργασίας στην Γερμανία και στην Κίνα.
  Όχι ευχαριστώ.

  Γράφτηκε και κάτι για μηνύσεις. Διαθέτω κάτι άλλα στοιχεία σχετικά με την ορνιθολογική μελέτη για το Αποπηγάδι σε σχέση με το υπόμνημα Αρνέλλου Ιωάννη στο ΣτΕ ..Κα Ψαρρού στην διάθεση σας αυτά.

  Κίνημα κατά των ΒΑΠΕ στην Κρήτη δίχως δούρειους ίππους και φοράδες λοιπόν και κυρίως, χωρίς εκ του περιττού και πονηρού οικολογούντες.
  Ο Ιμπραήμ τα λέει στεγνά, ΑΠΕ θέλετε ; Γεμίστε τα βουνά (άχρηστες) ανεμογεννήτριες.
  Όταν πεθαίνουν οι άνθρωποι από το ψύχος λόγω ενεργειακής φτώχειας ας φροντίσει η Greenpeace για τα έξοδα ταφής , παρεκτός αν κάψουμε καυσόξυλα από τους (ΑΠΕ) εμπρησμούς του καλοκαιριού ή από την (ΑΠΕ) παράνομη υλοτομία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...