Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

Το 20% της Κινεζικής Αγροτικής Γης Βρέθηκε Μολυσμένο!

του Άρη Παπαχρήστου από τα Αγροτικά Θέματα
Στην ιστοσελίδα του Κινεζικού Υπουργείου Προστασίας του Περιβάλλοντος δημοσιεύτηκε μελέτη συμφώνως με την οποία το 20% της Κινεζικής αγροτικής γης είναι σοβαρά μολυσμένο και ίσως θα έπρεπε να αποσυρθεί από την παραγωγή.
Η μελέτη έγινε σε 6.300.000 km2 (τετραγωνικά χιλιόμετρα) από τα 9.327.489,5 km2, που είναι η συνολική έκταση της Κίνας και λήφθηκαν πάνω από 100.000 δείγματα εδάφους για ανάλυση. Το 70% των δειγμάτων βρέθηκε «ελαφρώς» μολυσμένο, ενώ το 7% του συνολικού εδάφους ήταν «βαρύτατα μολυσμένο» με επίπεδα βαρέων μετάλλων πάνω από 5 φορές τα Κινεζικά στάνταρ. Στο σύνολο των εδαφών, το 16,1% είναι μολυσμένο, ενώ στην αγροτική γη αυτό ανεβαίνει στο 19,4%. Οι κύριοι μολυντές είναι κάδμιο, υδράργυρος, χρώμιο, ψευδάργυρος, νικέλιο, καθώς και πολυκυκλικές αρωματικές ενώσεις (πχ διαλύτες κα).
Η έρευνα κράτησε 7 χρόνια και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2013. Δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτή η έρευνα έχει σχέση με αντίστοιχη έρευνα του 2010, τα στοιχεία της οποίας δεν είχαν δημοσιευθεί, ως “κρατικό μυστικό’.
Τον Ιανουάριο, ένας κρατικός αξιωματούχος είχε παραδεχθεί ότι μία έκταση τουλάχιστον 33.000 km2 (33.000.000 στρέμματα) αγροτικής γης πρέπει να αποσυρθεί από την καλλιέργεια καθώς αυτή είναι υπερβολικά μολυσμένη από βαρέα μέταλλα. Αυτό αντιστοιχεί σε μία έκταση περίπου όσο ολόκληρο το Βέλγιο. Σε αυτή την γη, η κύρια καλλιέργεια είναι ρύζι και άλλα σιτηρά.
Το θέμα αυτό, θα αλλάξει την όψη της παγκόσμιας γεωργίας τα επόμενα χρόνια. Η παραγωγή τροφίμων είναι οριακά πάνω από την κατανάλωση, ενώ η κατανάλωση αυξάνεται συνεχώς. Αυτό σημαίνει ότι μία πιθανή απόσυρση, έστω προσωρινή, μίας εκτάσεως τόσο μεγάλης, από την αγροτική παραγωγή, θα οδηγήσει σε έντονες ανοδικές πιέσεις στις τιμές των σιτηρών και του ρυζιού και στην συνέχεια σε όλα τα αγροτικά προϊόντα.
Η έντονη άνοδος του βιοτικού επιπέδου στην Κίνα οδηγεί σε πολύ αυξημένη ζήτηση αγροτικών προϊόντων, ειδικώς σιτηρών για κτηνοτροφές, καθώς αυξάνεται ραγδαίως η κατανάλωση κρέατος. Αυτή η αυξημένη ζήτηση, από μόνη της, αναμενόταν να ασκήσει σημαντικές αυξητικές πιέσεις στις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Άρα, αυτή η πρόσθετη σημαντική αύξηση της Κινεζικής ζητήσεως στην παγκόσμια αγροτική αγορά θα εντείνει τις πιέσεις, καθώς θα αποσύρονται εδάφη από την καλλιέργεια, .
Η κατάσταση ήταν αναμενόμενη, καθώς η ραγδαία βιομηχανική ανάπτυξη της Κίνας βασιζόταν σε πλήρη αγνόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι πόλεις της Κίνας έχουν από τις πλέον μολυσμένες ατμόσφαιρες πόλεων παγκοσμίως.
Βεβαίως, υπάρχει και ένα σημαντικό θέμα με την ποιότητα των εισαγομένων τροφίμων από την Κίνα. Τα πιο πρόσφατα λεπτομερή στοιχεία που βρήκα ήταν του 2009. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζω τα 20 σημαντικότερα εισαγόμενα στην χώρα μας από την Κίνα αγροτικά προϊόντα (κατ” όγκο: σε τόνους).
Τα 20 σημαντικότερα κατ' όγκο αγροτικά προϊόντα που εισάγουμε από την Κίνα
Τα 20 σημαντικότερα κατ” όγκο αγροτικά προϊόντα που εισάγουμε από την Κίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...