Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Αμίαντος στις Σκουριές, κίνδυνος για τη δημόσια υγεία


των Κυριάκου Αρίκα* και Ιωάννη Γ. Βεργίνη**

"Αμίαντος' είναι η συλλογική ονομασία για ορισμένα πυριτικά ορυκτά με ινώδη κρυσταλλική δομή. Τα ορυκτά του αμιάντου χωρίζονται σε δύο ομάδες: στην ομάδα των σερπεντινών, στην οποία ανήκει το ορυκτό χρυσοτίλης, και στην ομάδα των αμφιβόλων, στην οποία ανήκουν πέντε ορυκτά: κροκιδόλιθος, αμωσίτης, ανθοφυλλίτης, τρεμολίτης και ακτινολίτης.

Οι ίνες του αμιάντου όταν με την εισπνοή εισέλθουν στο αναπνευστικό σύστημα προκαλούν σοβαρές παθήσεις, όπως αμιάντωση, μεσοθηλίωμα, καρκίνο του πνεύμονα (ή βρογχικό καρκίνωμα), πνευμονοκονίαση κ.ά.

Το μεσοθηλίωμα, η πιο βαριά ασθένεια που προκαλεί ο αμίαντος, είναι ο καρκίνος είτε της μεμβράνης της θωρακικής κοιλότητας (pleural mesothelioma) είτε της μεμβράνης της κοιλότητας του υπογαστρίου (peritoneal mesothelioma).

Αυτός ο τύπος καρκίνου αναπτύσσεται ραγδαία και είναι πάντοτε θανατηφόρος. Η κατάποση ινών αμιάντου σχετίζεται αντίστοιχα με καρκίνους του γαστρεντερικού και του ουροποιητικού συστήματος.

Η πρώτη παγκόσμια περίπτωση θανάτου από αμίαντο είναι καταγεγραμμένη ήδη το 1906. Δυστυχώς όμως τα συμφέροντα της βιομηχανίας και των εξορυκτικών εταιρειών δεν επέτρεψαν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Μόλις στην εκπνοή του 20ού αιώνα κατάφερε η παγκόσμια ιατρική κοινότητα να πάρει το προβάδισμα για να θεσπιστούν επιτέλους αυστηρά μέτρα χρήσης και η σταδιακή απαγόρευσή του.

Στην Ελλάδα το τελευταίο σε ισχύ Προεδρικό Διάταγμα 212 του 2006, εναρμονιζόμενο στις ευρωπαϊκές οδηγίες, νομοθέτησε α) την «απαγόρευση παραγωγής, εμπορίας, χρήσης προϊόντων αμιάντου από την 1/1/2005» και β) «για την προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία», όρισε «νέα μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση την 0,1 ίνα/cm3 αέρα για 8ωρη έκθεση.

Σε περίπτωση αμφιβολίας θεωρείται ότι υπάρχει αμίαντος». Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας «δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο έκθεσης στον αμίαντο».

Ο χρυσοτίλης της ομάδας σερπεντινών είναι μεν το πιο συχνό και γι’ αυτό ίσως το πιο γνωστό ορυκτό αμιάντου, αλλά ο ακτινολίτης και ο τρεμολίτης της κατηγορίας αμφιβόλων είναι πιο επικίνδυνοι για την υγεία των ανθρώπων, διότι οι ίνες τους είναι άκαμπτες και αιχμηρές και προκαλούν πιο έντονα καρκίνους πνευμόνων και τους θανατηφόρους μεσοθήλιους όγκους.

Αυτό τεκμαίρεται από τα αποτελέσματα ιατρικής παρακολούθησης μιας ομάδας 406 ατόμων σε ορυχείο βερμικουλίτη στο Libby, στη Μοντάνα των ΗΠΑ, με περιεκτικότητες μόνο 4% έως 6% τρεμολίτη, που απέδειξε ότι η θνησιμότητα της ομάδας από καρκίνο των πνευμόνων και από μεσοθήλιους όγκους ήταν υψηλότερη και από αυτήν σε εξόρυξη χρυσοτίλη.

Οι επικίνδυνες αυτές μορφές αμιάντου, ο τρεμολίτης και ο ακτινολίτης, συνυπάρχουν στην περιοχή των Σκουριών και συνδέονται με βασικά πετρώματα (αμφιβολίτες) που απαντώνται συχνά στη ΒΑ Χαλκιδική.

Τα συσσωματώματα τρεμολίτη-ακτινολίτη είναι ακίνδυνα εφόσον παραμένουν σε ισορροπία, μέσα στα συμπαγή πετρώματα.

Θα γίνουν όμως εξαιρετικά επικίνδυνα όταν θα διαμελίζονται σε μικροσκοπικές ίνες ύστερα από τις εκρήξεις, την κονιορτοποίηση των πετρωμάτων και στα διάφορα στάδια επεξεργασίας και διαχείρισης των εξορυκτικών τελμάτων.

Θα σχηματίζονται τεράστιες ποσότητες σκόνης με τις εισπνεύσιμες ίνες αμιαντούχων ορυκτών, οι οποίες ταχύτατα και ανεξέλεγκτα θα διαδίδονται σε μια μεγάλη περιοχή, σε άμεση συνάρτηση με τη διεύθυνση και την ένταση του ανέμου.

Η αιώρηση σκόνης με ίνες αμιάντου και άλλων τοξικών ορυκτών σωματιδίων σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων θα απειλεί την υγεία των κατοίκων της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης και άλλων γειτονικών περιοχών. Για τις μεγάλες αποστάσεις αέριων μεταφορών είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της «σκόνης της Σαχάρας».

Η καναδική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Χαλκιδική αναφέρει στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ότι τα χρυσοφόρα πετρώματα αλλά και τα μεταλλευτικά απόβλητα (θα) περιέχουν έως περίπου 10% τρεμολίτη.

Οταν το 2014 η ύπαρξη του αμιάντου στις Σκουριές είδε το φως της δημοσιότητας, η εταιρεία προσπάθησε με μια «κατά παραγγελία» γνωμάτευση καθηγητή ελληνικού πανεπιστημίου να αποδείξει ότι δεν υπάρχει ινώδης τρεμολίτης στα πετρώματα της περιοχής Σκουριών.

Η προσπάθεια αυτή όχι μόνο απέτυχε, αλλά έφερε στο προσκήνιο επιπλέον και το ορυκτό του αμιάντου της ίδιας ομάδας, τον ακτινολίτη.

Τα αποτελέσματα των πρόσφατων ορυκτολογικών αναλύσεων των πετρωμάτων του μελλοντικού ανοικτού ορύγματος στις Σκουριές, που κατέθεσε το ΙΓΜΕ στο υπουργείο Περιβάλλοντος, όχι μόνο επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του ινώδη αμιάντου στις Σκουριές, αλλά και αποκαλύπτουν περίτρανα ακόμη μια φορά ότι η καναδική εταιρεία προτάσσει το κέρδος έναντι της υγείας των εργαζομένων και των κατοίκων της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης.

Τέλος, σε ορισμένους που υποστηρίζουν ότι στα πετρώματα των Σκουριών το ποσοστό τρεμολίτη-ακτινολίτη είναι σχετικά χαμηλό για να προκληθούν βλάβες στους εργαζομένους και στους κατοίκους, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ΜΠΕ της ίδιας της εταιρείας, Πίν. 5.3.9-3 (σελ. 5.3-105), η παραγωγή σκόνης στους χώρους του μεταλλείου θα φτάνει τους 2.162 τόνους την ώρα.

Η μέση περιεκτικότητα τρεμολίτη-ακτινολίτη κατά την ΜΠΕ είναι 3% στο μετάλλευμα και 8% στα στείρα πετρώματα (μέσος όρος περίπου 5% τρεμολίτη).

Εύκολα υπολογίζεται ότι η διάχυση του καρκινογόνου αμιάντου στο περιβάλλον θα ανέλθει περίπου στους 110 τόνους την ώρα, 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες τον χρόνο και περίπου για 12 χρόνια.

Δηλαδή η συνολική εκπομπή του καρκινογόνου αμιάντου θα ανέλθει στα 11 εκατομμύρια(!) τόνους.

Ηδη στις Σκουριές έχει εκσκαφτεί η επιφάνεια του ανοικτού ορύγματος σε βάθος μέχρι και 40 μ. Εχουν διακινηθεί χιλιάδες τόνοι πετρώματος, χωρίς η εταιρεία να λαμβάνει τα απαιτούμενα προστατευτικά μέτρα, και η πολιτεία αδρανεί, αφήνοντας έκθετους στον κίνδυνο του καρκινογόνου αμιάντου εργαζόμενους και περίοικους.

Η Ε.Ε. έχει επίσημα υιοθετήσει την αρχή της προφύλαξης στη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992, που ορίζει ότι, όταν μια δραστηριότητα προκαλεί απειλές για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, πρέπει να λαμβάνονται προφυλακτικά μέτρα, ακόμα κι αν η σχέση αιτίας-αποτελέσματος δεν έχει πλήρως βεβαιωθεί επιστημονικά.


*Υφηγητής Ινστιτούτου Ορυκτολογίας–Πετρογραφίας Πανεπιστημίου Αμβούργου
**Πτυχιούχος Ορυκτολογίας (Dipl.-Min.), Ινστιτούτο Ορυκτολογίας Πανεπιστημίου Freiburg

πηγή efsyn.gr

Κυριακή, 17 Ιουλίου 2016

Ο βασικός μέτοχος της Monsanto, Bill Gates και τα 100.000 κοτόπουλα που θα σώσουν την Αφρική...


BILL GATES, ΑΦΡΙΚΗ, ΚΟΤΕΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΡΕ ΚΟΥΦΑΛΕΣ!

από το osarena.net


Στις άλλες ειδήσεις της επικαιρότητας τώρα. Προσβολή στον Γκέιτς· μεγάλη σας λέω.
Ο μέγας φιλάνθρωπος, ο Bill Gates (ο ιδρυτής της Microsoft ντε, που κάνει όμως το έργο του Θεούαποφάσισε να δωρίσει 100.000... κοτόπουλα στους φτωχούς και κυρίως στις άπορες οικογένειες της Υποσαχάριας Αφρικής (Η Αφρική του Ευγονιστή Bill Gates).

Ναι, για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, τον ιδρυτή της Microsoft και βασικό μέτοχο της Monsanto, ένα από τα πλουσιότερα άτομα στον κόσμο. Όταν πριν κάποια χρόνια, έκλεισε τον κύκλο του ως πρόεδρος της MS, όντας ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, έκανε αυτό που θα έκανε ο καθένας από τους υπερ-πλούσιους.
Αυγάτισε και άλλο τα αναρίθμητα χρήματά του, κάνοντας επενδύσεις. Mια από αυτές τις επενδύσεις είναι και σε μια πολυεθνική που ακούει στo όνομα Monstanto. Αν εκ' πρώτης, δεν σας λέει κάτι τ' όνομά της, ίσως σας πει το: Codex alimentarius. Για να το πούμε πιο απλά, η συγκεκριμένη εταιρεία, με διάφορους τρόπους και χωρίς αμφιβολία, όχι έντιμους, δημιούργησε πατέντες στα τρόφιμα, καταφέρνοντας να εξαπλωθεί σε όλη την υφήλιο, καταστρέφοντας φυσικές σοδειές, οι οποίες είναι δικής της παράγωγης και φυσικά πρόκειται για μεταλλαγμένα προϊόντα. Αυτά τα προϊόντα πωλούνται πλέον ευρέως σε ολόκληρο τον κόσμο, έχοντας την φίρμα της ίδιας της Monstanto ή κάποιας εκ των θυγατρικών της και ήδη αρκετές/οί, τις ψωνίζετε καθημερινά, από τα διάφορα super-markets (ναι, και εδώ). Εν ολίγοις, μιλάμε και για πληθυσμιακό έλεγχο στην διατροφή η οποίος συμβαίνει εδώ και τώρα, και σε ελάχιστα χρόνια θα είναι κάτι μη αναστρέψιμο (δείτε σχετικά με την Monsanto).

Μιλάμε για αυτόν που αν ήθελε, χωρίς να χάσει τίποτα από τον τρόπο ζωής του, αυτός, η οικογένειά του και όσοι εξαρτώνται από τον ίδιο, και κάποιες γενιές ακόμα, μα απεναντίας με τα κέρδη να αυξάνονται ημερησίως, θα μπορούσε κάποιο μέρος των χρημάτων του, να σώσει πραγματικά, μια έκταση μεγαλύτερη από το 1/3 της Αφρικανικής ηπείρου. Και μάλιστα, να μην καταλάβαινε ποτέ την απουσία αυτών των χρημάτων!

ΕΔΩ ΤΑ ΚΑΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΧΩ-ΕΧΩ ΛΕΜΕ

Αυτός ο φιλάνθρωπος λοιπόν, και συγκεκριμένα το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς (Bill & Melinda Gates Foundation), συνεργαζόμενο με τον φιλανθρωπικό οργανισμό Heifer International, ανάμεσα σε 30 κότες που κακάριζαν, μίλησε στον 68ο όροφο ουρανοξύστη της Νέας Υόρκης, παροτρύνοντας τον κόσμο να δωρίσει κοτόπουλα σε φτωχές οικογένειες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Και πρώτος και καλύτερος ο ίδιος, ανακοίνωσε πως και ο ίδιος χαρίζει 100.000 κότες. Διότι οι κότες είναι το μέλλον, όπως δήλωσε:
There is no investment that has a return percentage anything like being able to breed chickens
που με λίγα λόγια σημαίνει:
Δεν υπάρχει καμία επένδυση που να έχει μεγαλύτερη απόδοση κέρδους από την εκτροφή κοτόπουλων.
Ξεκίνησε και εκστρατεία μάλιστα:
Help me give away 100,000 chickens
δηλαδή:
Βοηθήστε με να δωρίσω 100.000 κοτόπουλα.

Εξήγησε και τους λόγους βεβαίως-βεβαίως. Πιστεύει πως όσοι ζουν με λιγότερο από 2 δολάριο την ημέρα, θα έβγαζαν χρήματα εκτρέφοντας κοτόπουλα:

Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

Ναόμι Κλάιν: Άσε τους άλλους να πνιγούν
Ομιλία στην ετήσια διάλεξη της δεκαπενθήμερης επιθεώρησης The London Review of Books (5/5/2016) για τον Edward W. Said (1935-2003)  

Ο Edward W. Said (Έντουαρντ Σαΐντ) δεν ήταν περιβαλλοντικός ακτιβιστής.

Καταγόμενος από εμπόρους, τεχνίτες και επαγγελματίες, περιέγραψε κάποτε τον εαυτό του ως "ακραία περίπτωση ενός Παλαιστινίου της πόλης, του οποίου η σχέση με την γη είναι κατά βάση μεταφορική. 
Στο έργο του Μετά τον τελευταίο ουρανό. Οι ζωές των Παλαιστινίων, που αποτελεί τον στοχασμό του στις φωτογραφίες του Jean Mohr, εξερεύνησε τις πιο προσωπικές πτυχές της ζωής των Παλαιστινίων, από την φιλοξενία, τα αθλήματα, μέχρι και την διακόσμηση των σπιτιών. Η παραμικρή λεπτομέρεια – ο τρόπος τοποθέτησης μιας κορνίζας, η προκλητική στάση ενός παιδιού – προκάλεσαν χείμαρρο αναλύσεων από τον Σαΐντ. 
Ωστόσο, όταν ερχόταν αντιμέτωπος με φωτογραφίες Παλαιστίνιων γεωργών – που έβοσκαν τα κοπάδια τους ή καλλιεργούσαν τα χωράφια – ξαφνικά η ακρίβεια εξανεμιζόταν. Τι είδους καλλιέργειες έσπερναν; Σε τι κατάσταση βρισκόταν το έδαφος; Υπήρχε διαθέσιμο νερό; 
Τίποτα δεν ήταν αυτονόητο. "Εξακολουθώ να διακρίνω έναν πληθυσμό απαρτιζόμενο από πένητες, ταλαιπωρημένους και ενίοτε ζωηρούς χωρικούς, που παραμένουν σταθεροί και συλλογικοί" εξομολογήθηκε ο Σαΐντ, αναγνωρίζοντας ότι αν και "μυθική", η αντίληψη αυτή είχε επικρατήσει.

Εάν λοιπόν ο Σαΐντ θεωρούσε την γεωργία έναν άλλο κόσμο, τότε οι άνθρωποι που αφιέρωναν εαυτούς σε θέματα όπως η ρύπανση του αέρα και των υδάτων, είναι σαν να ερχόντουσαν από άλλον πλανήτη. Μιλώντας κάποτε στον συνάδελφό του Rob Nixon, περιέγραψε την περιβαλλοντολογία ως "την ανοχή κακομαθημένων οικολόγων σε αναζήτηση νοήματος". 
Ουδείς ωστόσο, μπορεί να αγνοήσει τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Μέση Ανατολή, πολλώ δε μάλλον αν είναι τόσο βυθισμένος στην γεωπολιτική της περιοχής, όσο ο Σαΐντ. Πρόκειται για περιοχή εξαιρετικά ευάλωτη σε θέματα ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών, όπως και σε θέματα ανόδου της στάθμης της θάλασσας και ερημοποίησης. Ένα πρόσφατο άρθρο στον ιστότοπο Nature Climate Change προβλέπει ότι αν δεν μειώσουμε ριζικά και το συντομότερο, τις εκπομπές αερίων, τότε μεγάλα τμήματα της Μέσης Ανατολής κινδυνεύουν να "φτάσουν σε επίπεδα θερμοκρασίας μη ανεκτά από το ανθρώπινο είδος" πριν από το τέλος του τρέχοντος αιώνα. 
Μέχρι εκεί φτάνει το θάρρος της διατύπωσης των επιστημόνων που ασχολούνται με το κλίμα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι μείζονα περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής, εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως δευτερεύοντα ή ως πολυτελή. Τούτο δεν οφείλεται σε άγνοια ή αδιαφορία. Έχει απλώς να κάνει με το εύρος του πεδίου. 

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί σοβαρή απειλή, οι σοβαρότερες επιπτώσεις της οποίας όμως, είναι μεσοπρόθεσμες. Ενώ βραχυπρόθεσμα, υπάρχουν πάντα ένα σωρό πιο επείγουσες απειλές προς αντιμετώπιση: μια στρατιωτική κατοχή, επιθέσεις από αέρος, συστημική προκατάληψη, θέματα εμπάργκο. Τίποτα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το επείγον των παραπάνω, ούτε καν να αποδυθεί σε σύγκριση μαζί τους.

Υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους η οικολογία μπορεί να φάνταζε στα μάτια του Σαΐντ σαν αστικό γήπεδο αθλοπαιδιών. Το κράτος του Ισραήλ είχε από καιρό στηρίξει το σχέδιο οικοδόμησης του έθνους σε πράσινες βάσεις – αποτελούσε δε, στοιχείο κλειδί του σιωνιστικού ήθους των πιονιέρων η "επιστροφή στα πάτρια εδάφη". Στο ανωτέρω πλαίσιο τα δέντρα, ειδικότερα, υπήρξαν μεταξύ των πιο ισχυρών όπλων για την αρπαγή και κατοχή γης. Διότι δεν είναι μόνο τα αμέτρητα ελαιόδεντρα και φυστικόδεντρα που ξεριζώθηκαν για να φτιαχτούν οικισμοί και δρόμοι μόνο για Ισραηλινούς. 

Είναι και η άτακτη εξάπλωση δασών από ευκαλύπτους και πεύκα που φυτεύτηκαν πάνω από τα περιβόλια και τα χωριά των Παλαιστινίων, κυρίως από το Jewish National Fund / JNF (Εβραϊκό Εθνικό Ταμείο). Υπό το σύνθημα "Μετατρέπουμε την Έρημο σε Γη της Επαγγελίας", το JNF υπερηφανεύεται για την φύτευση 250 εκατομμυρίων δέντρων στο Ισραήλ από το 1901, πολλά από τα οποία όμως, δεν είναι γηγενή, ενώ στο υλικό προβολής του, το JNF αυτοσυστήνεται ως μία ακόμη πράσινη ΜΚΟ, που ασχολείται με την διαχείριση δασών και υδάτων, με πάρκα και θέματα αναψυχής. Τυγχάνει παρεμπιπτόντως, να είναι και ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης γης στο κράτος του Ισραήλ, και παρά τα πολυάριθμα νομικά ζητήματα, εξακολουθεί να αρνείται την μίσθωση ή πώληση γης σε μη Εβραίους.

Το Εβραϊκό Εθνικό Ταμείο αποτελεί ένα πρόσφατο, ακραίο παράδειγμα αυτού που ορισμένοι αποκαλούν "πράσινο εποικισμό". Το φαινόμενο αυτό όμως, δεν είναι καινούριο ούτε και αφορά αποκλειστικά το Ισραήλ. Υπάρχει μια μακρά και οδυνηρή ιστορία στην αμερικανική ήπειρο που σχετίζεται με πολύ όμορφα κομμάτια άγριας φύσης, τα οποία μετατρεπόμενα σε εθνικούς δρυμούς, καθιστούν την πρόσβαση και χρήση από τους γηγενείς πληθυσμούς απαγορευτική, έτσι ώστε να μην έχουν δικαίωμα να κυνηγούν να ψαρεύουν ή απλώς να ζουν εντός αυτών. 

Έχει συμβεί κατ'επανάληψη. Μια σύγχρονη εκδοχή του φαινομένου αυτού είναι και το πρόγραμμα αντιστάθμισης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Γηγενείς πληθυσμοί, από την Βραζιλία μέχρι την Ουγκάντα, διαπιστώνουν ότι ορισμένες από τις πιο επιθετικές αρπαγές γης, σημειώνονται από οργανισμούς προστασίας του περιβάλλοντος. Έτσι, ένα δάσος χαρακτηρίζεται ξαφνικά ως αντιστάθμιση του άνθρακα και αμέσως τίθεται εκτός ορίων για όσους παραδοσιακά το κατοικούσαν. Η αγορά λοιπόν, της αντιστάθμισης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα επέφερε μία εντελώς νέα κατηγορία παραβιάσεων των "πράσινων" δικαιωμάτων του ανθρώπου, με τους αγρότες και τους αυτόχθονες λαούς να υφίστανται επιθέσεις από φύλακες των εθνικών προστατευόμενων πάρκων ή της ιδιωτικής ασφάλειας, οσάκις επιχειρούν να εισέλθουν σε αυτά τα εδάφη. Κάτω από αυτό το πρίσμα πρέπει να δούμε και το σχόλιο του Σαΐντ για τους οικολόγους.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Τον τελευταίο χρόνο της ζωής του Σαΐντ άρχισε να υψώνεται από το Ισραήλ το διαχωριστικό τείχος, καταλαμβάνοντας μεγάλα τμήματα της Δυτικής Όχθης, αποκόπτοντας Παλαιστίνιους εργάτες από τις δουλειές τους, αγρότες από τα χωράφια τους, ασθενείς από τα νοσοκομεία, χωρίζοντας βάναυσα ακόμη και οικογένειες. Αν και υπήρχαν ουκ ολίγοι λόγοι ανθρωπιστικής φύσεως, για να παύσουν οι εργασίες του τείχους, αξίζει να σημειωθεί ότι οι φωνές που υψώθηκαν εκ μέρους των Ισραηλινών, με πρωτοστάτη την τότε υπουργό περιβάλλοντος Yehudit Naot, ανησυχούσαν πολύ περισσότερο για το γεγονός ότι το διαχωριστικό τείχος, σύμφωνα με μια μελέτη, θα ήταν επιβλαβές για το τοπίο, την πανίδα και την χλωρίδα, τους οικολογικούς διαδρόμους και την αποστράγγιση των χειμάρρων. Έτσι, ώστε δίχως να καθυστερήσουν τις εργασίες, φρόντισαν να προστατεύσουν τα φυτά και τα ζώα είτε μετακινώντας τα, είτε δημιουργώντας μικρά περάσματα κατά μήκος του τείχους.

Ίσως αυτό να θέτει το πλαίσιο της κυνικής στάσης έναντι του πράσινου κινήματος. Διότι οι άνθρωποι τείνουν όντως να γίνονται κυνικοί, όταν κάποιοι αντιμετωπίζουν τις ζωές τους σαν να είναι λιγότερο σπουδαίες από αυτές των ερπετών και των λουλουδιών. Επιπλέον, υπάρχει μεγάλο μέρος από την πνευματική κληρονομιά του Σαΐντ που φωτίζει και αποσαφηνίζει τις υποκείμενες αιτίες της παγκόσμιας οικολογικής κρίσης, τόσο πολύ, που υποδεικνύει πολύ πιο καθολικούς τρόπους αντιμετώπισης από ό,τι τα τρέχοντα μοντέλα εκστρατείας: τρόπους που δεν ζητούν από ταλαιπωρημένους ανθρώπους να παραμερίσουν τις ανησυχίες τους για τον πόλεμο, την φτώχεια, τον συστημικό ρατσισμό και να σπεύσουν "να σώσουν τον κόσμο" – αλλά που αντιθέτως αποδεικνύουν το πώς όλες αυτές οι κρίσεις είναι αλληλένδετες κι έτσι θα μπορούσαν να είναι και οι λύσεις. 

 Συνοψίζοντας, ο Σαΐντ μπορεί να μην είχε χρόνο για τους πράσινους ακτιβιστές, εκείνοι όμως θα έπρεπε επειγόντως να βρουν χρόνο για τον Σαΐντ –καθώς και για πολλούς άλλους αντι-ιμπεριαλιστές, μετα-αποικιακούς στοχαστές – διότι χωρίς αυτήν την γνώση, δεν
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...